2.7.09

Nuachtlitir Pobail - Community Newsletter

Tá an comharchumann ag ullmhú nuachtlitir pobail faoi láthair.  Duine ar bith ar mhian leis/léi eolas nó nuacht a roinnt leis an phobal,  is féidir teangbhail a dhéanamh leis an chomharchumann leis na sonraí cuí.  

A community newsletter is currently being prepared by an comharchumann.  Anyone wishing to include information/news in the newsletter can do so by contacting an comharchumann with relevant details. 

comharchumann@oileanarainnmhoir.com

074 9520533