10.9.14

County Roads

Tá an comharchumann ag cur liosta do bhóithre chontae an oileáin a bhfuil poill iontu, i gceann a chéile don Co Co. Déan teagmháil leis an chomharchumann chun na bóithre chontae ar a bhfuil obair chothabhála ag teastail orthu a chur ar an liosta. 

An comharchumann is on behalf of Donegal Co Co, compiling a list of county roads on the island which require pothole repair works. Contact an comharchumann to add county roads which require maintenence works to the list.

County Roads are roads which are maintained by the Council
Non-county roads are not maintained by the Council