18.1.12

Scéim Fostaíochta Pobail-Community Employment Scheme

Beidh folúntas sa chomharchumann  gan mhoill do dhuine ar mhian leis/léi bheith páirteach sa Scéim Fostaíochta Pobail. (19.5 uair sa tseachtain) Is féidir suim a léiriú/tuilleadh eolais a fháil i dtaca le coinníollacha na scéime ach teagmháil a dhéanamh le Seamus O Baoill, stiurthóir na scéime.

A vacany will exist  in the near future with an comharchumann  for an individual who wishes to participate in the Community Employment Scheme. (19.5 hours per week) To register your interest or to obtain further information regarding eligibility, please contact Seamus O Baoill, the scheme supervisor.


By Phone:
074 9546071
By Fax:
074 9560101
By E-Mail:
arassheainbhain@gmail.com