7.2.11

Scaireanna Comharchumainn - Comharchumann Shares

Is féidir le daoine a bhfuil suim léirithe acu i gcúrsaí agus tionscnamh forbartha, eolas a fháil ón choiste bainistíochta nó ó oifig an chomharchumainn faoin dóigh le scair a chéannacht sa chomharchumann, Individuals interested in development matters and projects who wish to purchase a share in an comharchumann can obtain information in relation to the purchase of shares from an comharchumann office or from the management committee

Seán Ó Baoill Sailor
Jane Uí Mhurchú
Dónal Ó Gallachóir
Seamus Ó Baoill Stacamór
Sharon Uí Dhónaill
Peadar Ó Domhnaill
Dónal Mac Ruairí
Donnchadh Ó Domhnaill
Tomás Ó Coisdeabhla