27.10.10

Cruinniú Eolais - Information Session - Comhar na nOileánTreoir ar fhéin fhostaíocht agus bunú d’fhiontar féin/A Guide to Self-Employment and Starting your own Business

Áit/Venue: An Chultúrlann, Árainn Mhór

Am/Time: 8p.m. – 10.30p.m.

27ú Deireadh Fómhair

Is é Comhar na nOileán Teo, an Comhlacht Comhtháite Forbartha Áitiúil d’Oileáin na hÉireann. Tá freagracht ar maidir leis na cláracha LEADER/RSS agus cláracha eile.Ba mhaith le Comhar na nOileán Teo, cuireadh a thabhairt do dhaoine theacht amach ag cur i láthair maidir le féin-fhostaíocht agus bunú d’fhiontar féin a bheas ar siúl sa Chultúrlann ar an tráthnóna 27ú Deireadh Fómhair.

Díreofar ar fhéin-fhostaíocht mar rogha agus go h-áirithe ar an gClár Leader Forbartha Tuaithe atá dhá sheachadadh ag Comhar na nOileán. Má tá tú ag smaoineamh ar chur isteach ar mhaoiniú chun togra go do chuid féin a fhorbairt, tá sé rí-thábhachtach go bhfreastalódh tú ar an gcruinniú seo chun eascaíocht a dhéanamh duit féin. Beidh deis agat freisin do thogra a phlé le ball den bhfoireann.Comhar na nOileán Teo, is the Integrated Local Development Company for the inhabited offshore islands of Ireland. It has responsibility for LEADER/R.S.S. and other programmes

Comhar na nOileán would like to invite participants to attend a short presentation
on
Self-Employment and Starting your own Business
that will take place in An Chultúrlann @ 8:00pm on
the evening of Tuesday the 27th October

The course will focus on Self-Employment as an option and in particular on the Leader Rural Development Programme funding which is administered for the Irish Islands through Comhar na nOileán. If you are comtemplating applying for funding with a view to developing an Enterprise, this course is absolutely essential as it will prepare the ground for the smooth development of your project. The course will be delivered by a staff member of Comhar na nOileán, who is working with the Leader Programme on a daily basis.Clúdófar na gnéithe seo leanas/The topics which will be covered during the course are as follows:

• Cén cineál fiontar/togra ar féidir liom a thosnú/What kind of Business can I start - LEADER Measures & Sub-Measures

• Féin fhostaíoct – Riachtanaisí dlíthiúla/Becoming Self-Employed – Legal Obligations

• Ag réiteach Plean Gnó/Preparing a Business Plan

• Taighde Margaíochta/Basic Market Research

• Ag clárú do Ghnó/Registering your Business

• Stádas Dlíthiúil & Struchtúr do ghnó/Legal Status & Structure of the Business

• Leabhar Choiméad/Keeping Records & Book-Keeping

• Cáin Ioncam/Income Tax

• Ag fáil cárta C2/Obtaining a C2 Sub-contractors Card

• Scéim Filleadh ar obair liúntas Fiontair/The Back to Work Enterprise Allowance

• Árachás/Need for Insurance

• Iarrataisí Maoinithe LEADER/Making an Application For LEADER Grant-Aid from Comhar na nOileán

Má tá suim agat anseo fág t-ainm le Comharchumann Árainn Mhór, nó tar amach ar an oícheTo register your interest in attending the course please leave your name with Comharchumann Árainn Mhór or alternatively contact Máire Uí Mhaoláin, Comhar na nOileán on 087 6293003 or simply turn up on the night.